Logaritemska funkcija
 

Logaritemska funkcija vaja 36


Dana je funkcija


  • Določite presečišče grafa f z abscisno in ordinatno osjo.


  • Določite presečišče grafa f s premico y = 4.


  • Funkciji f določite inverzno funkcijo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič