Logaritemska funkcija
 

Logaritemska funkcija vaja 1


Tabelirajte funkcijo za vrednosti v preglednici. 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh