Logaritemska funkcija
 

Logaritemska funkcija vaja 8


Dani sta eksponentna funkcija in logaritemska funkcija .


  • Dopolnite preglednici in narišite grafa funkcij v dani koordinatni sistem.
  • Izračunajte
  • Rešite enačbo .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej