Maščobe
 

Maščobe vaja 5


Maščobe nastanejo pri reakciji med propanom-1,2,3-triolom in maščobnimi kislinami. Zapiši racionalno formulo propan-1,2,3-triola.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Samo Jamšek