Maščobe
 

Maščobe vaja 7


Ugotovi, katere trditve so pravilne in značilne za olja.


  • Olja imajo nižja tališča kot masti.

  • Olja vsebujejo maščobe, ki so zgrajene pretežno iz nasičenih maščobnih kislin.

  • Pri sobni temperaturi so olja v trdnem agregatnem stanju.

  • Olja so rastlinskega in živalskega izvora.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Samo Jamšek