Lastna indukcija
 

Magnetna indukcija
Friderika Lavrič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije fizike v naslednjih krajih: Ljubljana.

Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek spleta.


Magnetni pretokMagnetni pretok je enak produktu gostote magnetnega polja in ploskve, skozi katero gredo silnice magnetnega polja in ki je pravokotna na silnice. V kolikor ploskev S ni pravokotna na silnice, vzamemo komponento ploskve, ki je pravokotna na silnice magnetnega polja.

Magnetni pretok
Enota za magnetni pretok je:


Faradayev zakon indukcijePredstavljajmo si, da oklepa ploskev S žična zanka. Če se magnetni pretok skozi zanko s časom spreminja, se v njej inducira napetost tako, da velja:

Če je n navojev, je inducirana napetost n - krat večja:
Magnetni pretok skozi zanko se spreminja, če se s časom spreminja ploskev ali gostota magnetnega polja B - glej enačbo (1):Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
Lastna indukcijaImamo tuljavo z n navoji in presekom S. Tok skozi tuljavo se s časom spreminja. Zaradi spreminjanja toka se spreminja tudi magnetni pretok skozi tuljavo. Posledica je inducirana napetost, ki jo izračunamo s pomočjo enačbe (3):
Prvi faktor v desnem delu zgornje enačbe je odvisen le od same tuljave (števila ovojev, geometrije tuljave in snovi v tuljavi). Imenujemo ga induktivnost. Označimo ga z L:
Enota za induktivnost je H (Henry):
Inducirano napetost lahko sedaj napišemo v obliki:

Smer inducirane napetostiZakaj smo postavili v enačbi za inducirano napetost predznak minus?


Velja Lenzovo pravilo: smer inducirane napetosti je taka, da tok, ki ga požene, zavira vzrok za inducirano napetost (spremembo magnetnega pretoka).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana