Lastna indukcija
 

Lastna indukcija vaja 2


Izračunaj induktivnost zanke, če se tok v zanki v času 5 s spremeni za 3.4 A in se v zanki inducira napetost 0.9 V.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana