Indukcija pri premikanju vodnika
 

Indukcija pri premikanju vodnika vaja 1


V homogeno magnetno polje z gostoto 0,6 T vstavimo, pravokotno na silnice, vodnik. Izračunaj napetost, ki se inducira v 45 cm dolgem vodniku, če ga premikamo s hitrostjo 8 m/s v smeri pravokotno na silnice.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana