Magnetna sila na električne delce
 

Magnetna sila na električne delce vaja 1


Izračunaj maso protonov, če se curek protonov, ki v homogeno magnetno polje z gostoto 0,5 T vstopa pravokotno na silnice, giblje po krožnem tiru s polmerom 6,25 cm. Hitrost protonov v curku je 3020 km/s. (Naboj protona je .)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana