Magnetna sila na električne delce
 

Magnetna sila na električne delce vaja 2


Elektroni se gibljejo pravokotno na magnetne silnice po krožnem loku s polmerom 0,5 cm. Izračunaj njihovo hitrost, če veš, da je gostota magnetnega polja 0,02 T, masa elektrona pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana