Magnetna sila na električne delce
 

Magnetna sila na električne delce vaja 3


V homogeno magnetno polje z gostoto 1 T vstopa curek ionov s hitrostjo 2100 km/s kot kaže slika. Ioni, nabiti z osnovnim nabojem, zavijejo v polkrožno tirnico in na koncu trčijo v detektor. Določi ali je naboj ionov pozitiven ali negativen. Izračunaj razdaljo med točkami, kjer ioni pustijo sled na detektorju, če veš, da so v curku tri vrste ionov z relativnimi atomskimi masami 20, 21 in 22.


Gibanje treh ionov z različnimi masami v magnetnem polju


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana