Magnetna sila na električne delce
 

Magnetna sila na električne delce vaja 4


Izračunaj obhodni čas curka protonov, ki krožijo v homogenem magnetnem polju z gostoto 0,2 T. Protoni krožijo v ravnini, ki je pravokotna na silnice. Masa protona je , naboj pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana