Magnetna sila na električne delce
 

Magnetna sila na električne delce vaja 5


V homogeno magnetno polje z gostoto 0,3 T vstopa curek protonov s hitrostjo 1000 km/s. Curek vstopa v smeri, ki oklepa s silnicami kot . Izračunaj polmer in korak vijačne tirnice, po kateri protoni potujejo skozi magnetno polje. Masa protona je , naboj pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana