Magnetna sila na električne delce
 

Magnetna sila na električne delce vaja 6


V prostor brez zraka pošljemo delec s hitrostjo , ki ga hočemo speljati po poti, kot je prikazano na sliki:
Radij ukrivljenosti znaša 50 cm, radij ukrivljenosti pa 30 cm. V prostoru sta dve magnetni polji, ki sta neodvisni drug od drugega in si sledita eden za drugim. Zapiši:

  • Kakšni mora biti velikost in smer magnetnega polja in kolikšna , da po želeni poti potuje elektron?

  • Kakšni mora biti velikost in smer magnetnih polj, če namesto elektrona uporabimo proton?

  • Kakšni mora biti velikost in smer magnetnih polj, če namesto elektrona uporabimo nevtron?

  • Kaj pa če uporabimo kation ?

Masa elektrona znaša , masa protona in nevtrona naj znaša , masa kationa pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Saša Hrka