Magnetna sila na tokovni vodnik
 

Magnetna sila na tokovni vodnik vaja 1


V homogeno magnetno polje z gostoto 2,4 T položimo raven vodnik, pravokotno na magnetne silnice. Izračunaj magnetno silo na decimeter dolžine vodnika, če po vodniku teče tok 9 A.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana