Magnetna sila na tokovni vodnik
 

Magnetna sila na tokovni vodnik vaja 5


V homogeno magnetno polje z gostoto 0,4 T postavimo 10 cm dolgo vodoravno palico, ki je privezana na tanki nitki in v polju visi kot gugalnica (glej sliko). Izračunaj kot in smer odklona, če po palici spustimo tok 8 A in je masa palice 26 g.


Tokovni vodnik v magnetnem polju na nihajoči vrvici.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana