Magnetna sila
 

Magnetna sila vaja 8


Magnet postavimo blizu kovinskega avtomobilčka z maso 200 g, ki se zaradi magnetne sile začne pomikati proti magnetu. Izračunaj pospešek avtomobilčka, če nanj deluje magnetna sila 0,1 N! 

glavni avtor in urednik gradiva: Žan Jerman