IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Zgradba snovi fb
 

Masa atomov in molekul
Friderika Lavrič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije fizike v naslednjih krajih: Ljubljana.

Skype Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek Skypa.


Snov je sestavljena iz osnovnih delcev - atomov. Atomi so v naravi redkokdaj prosti, zato se navadno združujejo v večje skupine - molekule. Molekule so lahko sestavljene iz atomov enake snovi ali različnih snovi. Privlačne sile, ki vežejo atome v molekule so vedno električne narave.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Atomi so razporejeni po periodičnem sistemu glede na število elektronov, ki krožijo okoli jedra. Na prvem mestu je vodik z enim elektronom. Število elektronov atoma določa zaporedno število elementa (vrstno število), njihov razpored po energetskih pasovih pa lastnosti elementa.


Enako število kot elektronov je tudi protonov v jedru. Elektroni in protoni so električno nabiti delci z nasprotno enakimi naboji, med katerimi delujejo električne sile. Poleg protonov omenimo še nevtrone v jedru. Nevtroni so električno nevtralni delci s približno enako maso kot proton. Prispevajo k masi elementa, ne vplivajo pa na kemične lastnosti elementa.


Masa elementa je pretežno v masi jedra - v protonih in nevtronih (maso elektronov za sedaj zanemarimo). Isti element ima lahko različno število nevtronov v jedru; istim atomom z različnim številom nevtronov pravimo izotop elementa. Izotopi so isti element a imajo med seboj različno maso.


Izotopi elementa so elementi, ki se med seboj razlikujejo le v številu nevtronov (in s tem v masi). Ker imajo enako število protonov v jedru (in s tem elektronov okoli jedra) se nahajajo na istem mestu v periodičnem sistemu elementov.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Masa atomovIz praktičnih razlogov je smiselno, da ne merimo mas vseh elementov, pač pa jih primerjamo z enoto, ki jo imenujemo atomska enota mase u.


Znanstvena skupnost se je dogovorila, da se za atomsko enoto mase u izbere 1/12 mase ogljikovega izotopa (kar je približno enako masi atoma vodika):
Naj bo oznaka za maso atoma ali molekule. Relativna atomska masa (ali masno število) A pove, kolikokrat je masa elementa (atoma ali molekule) večja od atomske enote mase u:
Če je A podana kot celo število, pomeni to relativno maso določenega izotopa elementa. Ker se v naravi pojavljajo različni izotopi istega elementa, je v periodičnem sistemu podana relativna masa povprečja izotopov v naravi. Povprečna relativna masa izotopov ogljika je 12,011, za ostale elemente pa lahko najdemo podatke v periodičnem sistemu elementov.


Maso atoma izračunamo z izrazom:
kjer je u atomska enota mase:
A pa relativna atomska masa.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Masa molekulMolekule so sestavljene iz atomov. Relativno maso molekule M glede na atomsko enoto mase u dobimo tako, da seštejemo vse relativne atomske mase A vseh atomov v molekuli:
Maso molekule dobimo tako, da pomnožimo relativno maso M molekule z atomsko enoto mase:
Maso molekule izračunamo z izrazom:
kjer je M relativna molekularna masa in u atomska enota mase:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Množina snovi, kilomol in Avogadrovo število1 kilomol [kmol] snovi je ravno toliko delcev, da je njena masa enaka relativni atomski masi A če gre za atome ali M če gre za molekule. Torej:


 • A kg je kilomol (ali kilomolska masa), če gre za snov sestavljeno iz posameznih atomov.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • M kg je kilomol (ali kilomolska masa) molekul.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Drugo pomembno dejstvo je, da je v kilomolu snovi vedno enako število molekul. To število se imenuje Avogadrovo število.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izračunajmo Avogadrovo število. Število molekul je kilomolska masa deljeno z maso ene molekule:Dobili smo Avogadrovo število, zato oznaki N dodamo indeks A (Avogadro).


Kilomol je enota za množino snovi. Opišemo ga lahko na dva načina:

 • Kilomol nam pove, koliko mnogo snovi imamo, oziroma, koliko delcev (atomov ali molekul) je v snovi. V enem kilomolu imamo natanko Avogadrovo število delcev (katerekoli) snovi.

 • Kilomol snovi nam pove tudi, da je v enemu kilomolu natanko toliko kg določene snovi, koliko znaša njegova relativna molekularna masa.Število delcev (atomov ali molekul) v kilomolu (poljubne) snovi je vedno enako in se imenuje Avogadrovo število. Avogadrovo število je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana