Zgradba snovi
 

Zgradba snovi vaja 3


Žveplene kisline ima kemično formulo . Koliko atmomov vodika, žvepla in kisika je v 2 kg žveplene kisline. Relativna atomska masa vodika je 1, žvepla 32 in kisika 16.


Avogadrovo število je: .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana