Zgradba snovi
 

Zgradba snovi vaja 5


Izračunaj maso ogljika C v 10 kg ogljikovega dioksida . Relativna atomska masa ogljika je 12, kisika pa 16.


Avogadrovo število je , atomska enota mase pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana