Masa in teža
 

Masa in teža vaja 14


Boris z maso nosi nahrbtnik s težo . S kolikšno silo pritiska Boris na tla?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš