Masa in teža
 

Masa in teža vaja 18


V vedro z težo dolijemo vode. Kolikšna je potem skupna teža vedra z vodo? Pri tem privzemi, da ima en liter vode maso 1 kg.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Boštjan Ketiš