Matematično nihalo
 

Matematično nihalo vaja 1


Utež na vrvi niha harmonično tako, da gre skozi ravnovesno lego vsakih 2 s. Kakšna je frekvenca nihanja? Kakšna je dolžina vrvi?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana