Matematično nihalo
 

Matematično nihalo vaja 6


Nitno nihalo je dolgo 1,8 m. Nihalo niha tako, da na eni strani zadene čep, ki je oddaljen 0,6 m od točke, kjer je pritrjena nitka (glej sliko) Kolikšna je frekvenca nihanja?


Nitno nihalo


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana