Vsiljeno nihanje in resonanca
 

Vsiljeno nihanje in resonanca vaja 1


Na palico obesimo štiri nitna nihala z različnimi dolžinami vrvic, kot kaže slika. Palico nihamo v vodoravni (x, y) smeri s frekvenco 0,8 Hz. Katero nihalo niha z največjo amplitudo? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana