Matematično nihalo
 

Matematično nihalo vaja 4


Nitno nihalo niha v mirujočem dvigalu s frekvenco 2,0 Hz. Ko dvigalo pospešuje navzgor, se mu frekvenca poveča na 2,2 Hz. S kolikšnim pospeškom pospešuje dvigalo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana