Matematično nihalo
 

Matematično nihalo vaja 3


Vrvica nitnega nihala je speljana preko vodoravne prečke, kot kaže slika. Dolžina vrvice je 1 m. Na drugi strani vlečemo vrvico v vodoravni smeri s hitrostjo 0,1 m/s. Kako se spreminja frekvenca nitnega nihala s časom? Nariši graf za štiri sekunde gibanja. 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana