Matematično nihalo
 

Matematično nihalo vaja 5


Nitno nihalo ima dolžino 1 m in niha z amplitudo 0,2 m. Na vrhu vrvice je preluknjana ploščica, skozi katero je speljana nit - slika levo. Med nihanjem potegnemo ploščico navzdol do polovice vrvice - slika desno. Kolikšna je sedaj amplituda nihanja? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana