Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 10


Razloži zakaj so naslednje dvojice količin med seboj odvisne.


  • število inštrukcij in znasek, ki ga plačamo za vse inštrukcije.

  • dolžina poti od doma do šole in čas, ki ga porabimo na tej poti


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman