Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 19


Dopolni tabelo za obseg enakostraničnega trikotnika, če poznaš dolžino stranice. Nariši graf obsega trikotnika za dolžine stranic , in . 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman