Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 20


Kateri od danih predpisov ponazarja izračun ploščine pravokotnika?


  • Ploščina pravokotnika je enaka vsoti dvakratniku stranice a in dvakratniku stranice b.

  • Ploščina pravokotnika je enaka produktu stranice a in stranice b.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman