Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 25


Za dani trditvi napiši odvisnost spremenljivk x in y v obliki enačbe.


  • Tina Maze je za 0,10 sekunde prehitela drugo uvršeno Mikaelo Shiffrin.

  • V Piranskem zalivu je bila v času plime gladina morja za višja od gladine vode v času oseke.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman