Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 32


Odvisnost spremenljivk x in y je podana z enačbo:
Katera preglednica ne prikazuje odvisnosti spremenljivk x in y:
 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman