Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 28


Za odvisnost spremenljivk x in y, ki sta povezani z enačbo , dopolni tabelo in njuno odvisnost prikaži z grafom. 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman