Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 24


Jana preteče razdaljo dveh kilometrov v desetih minutah. Zapiši kateri dve spremenljivki sta medsebojno odvisni? Določi odvisno in neodvisno spremenljivko. Svoj odgovor obrazloži.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman