Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 34


Graf (modra premica) prikazuje odvisnost spremenljivke y od spremenljivke x. Zapiši, kakšna je vrednost spremenljivke x, ko je y = 4. 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman