Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 36


Spremenljivka y je enaka vrednost realnega števila x. Kateri graf prikazuje to odvisnost?


a)b)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman