Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 39


Kmet Janez na tržnici prodaja krompir po za kilogram. Vsakemu kupcu podari vrečko iz jute za katero je kmet plačal . Prikaži odvisnost zaslužka kmeta od mase prodanega krompirja z enačbo, v preglednici za količine krompirja , , , , in z grafom.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman