Medsebojno odvisne količine
 

Medsebojno odvisne količine vaja 6


Iz besedilne naloge izpiši spremenljivke in svoj odgovor obrazloži.


Petra prehodi 2 kilometra od doma do šole. Čas, ki ga porabi za pot do šole je odvisen od prometa.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman