Numerično iskanje ničel polinoma
 

Metoda bisekcije za iskanje ničel
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Metodo bisekcije uporabljamo pri funkcijah, katerih ničle ne moremo neposredno preračunat, lahko pa poiščemo poljubno majhen interval, na katerem se ničla nahaja. Predpostavka za iskanje ničel z metodo bisekcije je, da na intervalu [a,b] funkcija menja predznak. V tem primeru je na tem intervalu vsaj ena ničla.


Naj bo dan polinom f(x). Na intervalu [a,b] je vsaj ena ničla, če velja
Interval, na katerem naš polinom menja predznak, razpolovimo in pogledamo predznak funkcije v novi točki. Nova točka nadomesti tisto staro točko, s katero imata enak predznak. Nadaljujemo z razpolavljanje intervalov, dokler nismo zadovoljni z rezultatom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo, kako metoda deluje na praktičnem primeru.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK