Urejanje racionalnih števil po velikosti
 

Urejanje racionalnih števil po velikosti vaja 14


Namesto spremenljivke x vstavi vrednost, da bo neenakost veljala.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Jasna Kovač