Množice točk v koordinatnem sistemu
 

Množice točk v koordinatnem sistemu vaja 3


Na številski premici predstavi množico točk: 

glavni avtor in urednik gradiva: Irena Marc