Množice in računanje z njimi
 

Množice in računanje z njimi vaja 47


Dana je univerzalna množica in množice .
Določi:

 

glavni avtor in urednik gradiva: Mateja Drnovšek