Množina snovi, kemijska reakcija, masni deleži, določanje formule spojin - naloge za utrjevanje
 

Množina snovi, kemijska reakcija, masni deleži, določanje formule spojin - naloge za utrjevanje vaja 11


Molska masa spojine je . Spojina vsebuje ogljika vodika, kisika in dušika. Določi empirično in molekulsko formulo spojine.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rija Zorč