Množina snovi, kemijska reakcija, masni deleži, določanje formule spojin - naloge za utrjevanje
 

Množina snovi, kemijska reakcija, masni deleži, določanje formule spojin - naloge za utrjevanje vaja 2


V posodi s prostornino je pri določenih pogojih plinastega dušika. Izračunajte množino, število molekul in molsko prostornino dušika pri teh pogojih.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rija Zorč