Množina snovi, kemijska reakcija, masni deleži, določanje formule spojin - naloge za utrjevanje
 

Množina snovi, kemijska reakcija, masni deleži, določanje formule spojin - naloge za utrjevanje vaja 3


Pri določenih pogojih ima etan molsko prostornino . V posodi je etana. Izračunajte njegovo prostornino.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rija Zorč