Množina snovi, kemijska reakcija, masni deleži, določanje formule spojin - naloge za utrjevanje
 

Množina snovi, kemijska reakcija, masni deleži, določanje formule spojin - naloge za utrjevanje vaja 8


Določi enostavno formulo spojine, ki vsebuje 1,04 g kalija, 0,70 g kroma in 0,86 g kisika.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Rija Zorč