Relativna molekulska masa
 

Relativna molekulska masa vaja 6


Izračunaj relativno molekulsko maso spojine: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK