Avtomobil z maso 1200 kg sprva miruje, nato se giba enakomerno pospešeno. V destih sekundah doseže hitrost 100 km/h. Kakšna je bila povprečna moč motorja?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana