Kolikšna je masa traktorja z močjo 80 kW, ki se giblje s stalno hitrostjo 36 km/h po klancu navzgor. Naklonski kot klanca je , koeficient trenja na klancu je 0,3.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana